Privacyverklaring

Stichting Samen voor het Leven* vindt het belangrijk jouw persoonlijke gegevens goed te beschermen. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk waarbij we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden.

*Samen-Leven is een project van Stichting Samen voor het Leven.

Wanneer je je persoonlijke gegevens achterlaat, bijvoorbeeld door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of een donatie te doen, accepteer je de gebruiksvoorwaarden, waarmee je ook akkoordgaat met onze Privacyverklaring.

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van (ondersteunings)overeenkomsten en/of het onderhouden van (daarmee samenhangende) relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor kunnen we je naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie verwerken.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan, danwel voor een sluitende administratie. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te kunnen opnemen, je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen, om je te bedanken voor je donatie en/of om aan onze administratieve verplichten te kunnen voldoen. 

Een door jou gestelde vraag gebruiken we ook om na te gaan welke vragen er leven bij bezoekers van onze websites en/of hoe we onze websites en reactie op vragen kunnen verbeteren. Ook kun je met de medewerkers van Stichting Samen voor het Leven direct via WhatsApp een chatgesprek starten. 

Jij geeft aan wat er met jouw persoonsgegevens mag gebeuren

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.

Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Recht op gegevens portabiliteit: je hebt het recht om al je persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan deze Cookieverklaring. Heb je een klacht over hoe we met jouw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Cookies

Als je een van onze websites bezoekt worden er op jouw apparaat cookies geplaatst voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken je surfgedrag. Daarom wordt voor dit laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan jou gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden namelijk persoonsgegevens verwerkt, zoals je IP-adres. In ons cookiebeleid hieronder [link] kun je lezen wat deze cookies doen en waarom.

Bewaren

Wij bewaren jouw gegevens totdat jij aangeeft dat je wilt dat wij deze verwijderen. 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

  • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
  • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
  • Onze websites maken gebruik van SSL-certificaten. [dat klopt toch he?] Dit verhoogt de veiligheid van de websites omdat hierdoor de ingevoerde gegevens versleuteld worden.
  • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
  • doelgebonden toegangsbeperkingen en waar mogelijk dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren worden versnipperd en digitale documenten zijn beveiligd.

Bezorgen
Indien er een bestelling naar je verzonden dient te worden, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om er voor te zorgen dat deze bezorging uitgevoerd kan worden. Wij mogen je persoonsgegevens dan ook aan onze bezorgdienst doorgeven om voor bezorging te kunnen zorgdragen. Ook krijgen wij informatie over jebetaling/donatie van jouw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, (factuur)adres, e-mailadres, betalingsgegevens(en eventueel geslacht en geboortedatum). Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar nadat de bezorging heeft plaatsgevonden en al hetgeen daarmee samenhangt is afgrond (de wettelijke bewaartermijn).

Contactformulier
Via onze contactformulieren kun je ons vragen stellen, aanvragen doen of bijvoorbeeld inschrijven voor onze trainingen en cursussen.

Met onze live (WhatsApp) chatmogelijkheid op www.samen-leven.nl kun je ons ook vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij cookies, zie ons cookiebeleid hieronder voor meer informatie. 

We gebruiken hiervoor je NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres. 

Als je online een donatie aan ons overmaakt, dan gebruiken wij ook de betalingsgegevens die wij van jouw betalingsprovider ontvangen. 

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar nadat enige overeenkomt tussen de Stichting en jou is afgrond (de wettelijke bewaartermijn).

Als je een reactie plaatst op een nieuws- of blogartikel
Het is mogelijk om een reactie te plaatsen op de nieuws-/blogartikelen op onze website. Om een reactie te kunnen plaatsen vragen we om je naam en e-mailadres. 

Nadat je reactie door ons is gepubliceerd, wordt deze -met jouw naam als afzender- onderaan het artikel op onze website gepubliceerd. Het e-mailadres dat je hebt opgegeven wordt niet gepubliceerd, maar door onsgevraagd ter verificatie van de afzender. De gegevens die je via deze weg aan ons verstrekt, bewaren wij zolang het betreffende artikel online blijft. Wanneer we het raadzaam vinden, kunnen we n.a.v. jouw reactie ook via e-mail contact met je opnemen (bijv. met vragen over je reactie of om je reactie van een antwoord tekunnen voorzien).

Vrijwilligers
Indien je aangeeft om als vrijwilliger bij Stichting Samen voor het Leven aan de slag te willen gaan, nemen we contact met je op. Afhankelijk van het verloop van dat contact kan je gevraagd worden een online sollicitatieformulier in te vullen. In dit formulier vragen wij je persoonlijke informatie te verstrekken, zoals jenaam, contactgegevens, referenties, motivaties etc.

Screening
Een van de onderdelen van de sollicitatieprocedure is een screening. Dit houdt in dat er openbaar toegankelijke informatie (bijv. op sociale media) over jou online kan worden opgezocht. Deze gevonden informatie kunnen we tijdens het sollicitatieproces gebruiken voor nadere beoordeling. Relevante bevindingenuit deze screening zullen we tijdens de sollicitatieprocedure met je bespreken. Wij wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een dergelijke screening.

Het gerechtvaardigd belang van Stichting Samen voor het Leven om deugdelijk te kunnen beoordelen of je als vrijwilliger voor ons aan de slag kunt gaan, vormt de basis voor het verwerken van jouw gegevens.

Als we met betrekking tot jouw sollicitatie ondersteuning nodig hebben van externe adviseurs kan het zijn dat we jouw gegevens -vertrouwelijk- naar hen doorsturen. 

Bewaartermijnen
We bewaren je gegevens niet langer dan dat voor bovengenoemde doeleinden noodzakelijk is. Mocht je na het doorlopen van de vrijwilligerssollicitatieprocedure toch niet als vrijwilliger voor Stichting Samen voor het Leven aan de slag gaan, bewaren wij de door jou ingevulde gegevens nog maximaal één jaar zodat wanneer jij ons of wij jou binnen dit jaar alsnog benadert om als vrijwilliger voor Stichting Samen voor het Leven aan de slag te gaan, jij niet alsnog al deze gegevens hoeft aan te leveren. 

Nieuwsbrief
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangt je dan (in ieder geval) maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen over Stichting Samen voor het Leven en het project Samen-Leven. Je kunt je op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat hiervoor een afmeldlink.

Je e-mailadres wordt alleen met uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Op het moment dat je je voor de nieuwsbrief afmeldt, bewaren we je gegevens nog op onze blokkeerlijst zodat jedaarna niet alsnog nieuwsbrieven van ons ontvangt. Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief vragen we ook om je naam, zodat het voor ons mogelijk is de nieuwsbrieven te personaliseren.

Wijzigen Privacyverklaring

Stichting Samen voor het Leven heeft het recht om haar gebruiksvoorwaarden, waaronder haarPrivacyverklaring en Cookiebeleid te wijzigen. Lees deze daarom dus regelmatig. 

Laatste wijziging: 9 februari 2021.

Cookiebeleid

1. Introductie

Op onze site, https://samenvoorhetleven.nl (hierna: “de site”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij je over het gebruik van cookies op onze site.

 

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze site wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

 

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op jouw apparatuur.

 

4. Wat is een web beacon?

Een web beacon (of een pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een site dat gebruikt wordt om verkeer op een site in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van je opgeslagen.

 

5. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

 

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft.

 

5.2 Marketing/Tracking cookies

 

Marketing-/tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker op deze site of op verschillende sites te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

 

5.3 Social media knoppen

 

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook en Instagram om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

 

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

 

6. Geplaatste cookies

WordPress

Automattic

Facebook

Diversen

 

7. Toestemming

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra je klikt op ‘Alles selecteren’ of ‘Voorkeuren bewaren’, geef je ons toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te gebruiken die je hebt geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, houd er dan wel rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt.

 

7.1 Beheer je cookie toestemming

 

Functioneel

Marketing

 

8. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 

Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.

Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Recht op gegevens portabiliteit: je hebt het recht om al je persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan deze Cookieverklaring. Heb je een klacht over hoe we met jouw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

9. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de Help-functie van je browser.

 

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

 

10. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kun je contact met ons opnemen via:

 

Stichting Samen voor het Leven*

Pastoor Rabouplein 5, 6564BP Heilig Landstichting

Nederland

Website: https://samenvoorhetleven.nl 

Email: info@samenvoorhetleven.nl 

Telefoonnummer: 06 – 200046391

 

*Samen Leven is een project van Stichting Samen voor het Leven.